Telefoon:
078 48 32 26 zonaal tarief contact@tv-winkel.eu

Herroepingsrecht

 Herroepingsrecht 1. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument, volgens boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Wetboek Economisch Recht, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14  kalenderdagen vanaf de dag van levering. Dit herroepingsrecht wordt door TV-winkel, onderdeel van Tek Distribution SA toegekend aan de consument om hem toe te laten het gekochte goed te beoordelen in omstandigheden vergelijkbaar met een winkeletalage. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

2. De consument moet de onderneming informeren over zijn verlangen om zich terug te trekken binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder hiervoor een reden op te geven. De consument heeft dan nog 14 dagen vanaf de terugtrekking om zijn artikel terug te sturen.
 
Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als u de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

Indien u een beschadigd of onvolledig artikel terugstuurt, zal uw terugzending worden aanvaard, maar het product zal worden gecontroleerd en de eventuele waardevermindering van het artikel zal worden berekend.

3. Ingeval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de klant de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar TV-winkel, onderdeel van Tek Distribution SA. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor uw rekening.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot u hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Verzendingen "port betaald door de bestemmeling" en "tegen rembours" zullen dus worden geweigerd. In het belang van de klant wordt aangeraden het bewijs van de terugzending door de post of de vervoerder te laten valideren en zorgvuldig te bewaren. 
4. Wij verzoeken u om de koopwaar terug te bezorgen op het adres;   Voor België.              Tek Distribution, Rue de Bornoville 2A, BP20500, 7700 Moeskroen Voor Nederland:        Tek Distribution, Rue de Bornoville 2A, 7700 Moeskroen


5. Wanneer het herroepingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zullen we binnen een termijn van maximum 14 dagen overgaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag van uw artikel. De terugbetaling zal gebeuren of via uw kredietkaart indien u hiermee betaalde, of op het bankrekeningnummer dat u dient te vermelden in uw herroepingsaanvraag.  Download het modelformulier voor herroeping >>